หน้าแรก แท็ก แอพเกมส์

แท็ก: แอพเกมส์

- Advertisement -

APLICATIONS

วันมาฆบูชาวันสำคัญทางพระพทุธศาสนา

0
                 ว้าวๆๆสิ้นสุดวันสำคัญของโลกไปวันหนึ่งแล้ว แต่เอะ จะมีคนทราบหรือไม่ว่า เรายังมีวันสำคัญต่อจากนี้อีก นั้นก็คือวันมาฆบูชา วันมาฆบูชาในพระพุทธศาสนาเป็นวันสำคัญอย่างหนึ่งที่สำคัญมากๆ เพราะเป็นวันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาฏิโมกข์นั้นเองครับ โดยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นพร้อมกัน 4 ประการ คือ พระสงฆ์สาวกที่มาประชุมพร้อมกันทั้ง 1,250 รูปนั้นได้มาประชุมกันยังวัดเวฬุวันโดยมิได้นัดหมาย, พระสงฆ์ที่มาประชุมทั้งหมดต่างล้วนเป็น "เอหิภิกขุอุปสัมปทา" หรือผู้ได้รับการอุปสมบทจากพระพุทธเจ้าโดยตรง,...

HOT NEWS