Tag Archive: , , , , , , , ,

รีวิวTimeline ใหม่ของเฟสบุ๊ค

รีวิวTimeline ใหม่ของเฟสบุ๊ค

  ผ่านไปสักพักใหญ่สำหรับข่าวการประกาศจะอัพเดตทามไล […]
เฟสบุ๊คเตรียมที่จะเปลี่ยนTimeline ใหม่

เฟสบุ๊คเตรียมที่จะเปลี่ยนTimeline ใหม่

หลังจากที่เเฟสบุ๊กส่วนใหญ่เปลี่ยนมาใช้ทามไลน์ได้ไม่นาน […]